Rozmowy w zielonym pokoju: mordercze suknie

Alison Matthews David jest profesorem nadzwyczajnym w School of Fashion na Uniwersytecie Ryersona w Kanadzie. Jest historykiem tekstyliów i ubioru w dziewiętnastowiecznej Francji, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Jeden z jej projektów badawczych dotyczył problemu, w jaki sposób odzież fizycznie szkodziła zdrowiu jej twórców i …

Read More